TJENESTER

Forvaltningsrett

Rettsområdet forvaltningsrett gjelder regler for den virksomhet som utøves av organer for stat og kommune som ikke dreier seg om lovgivning eller rettspleie.  

Den sentrale problemstillingen i alminnelig forvaltningsrett er vernet av borgernes, hver av oss, sin rettssikkerhet. Inngrep overfor borgerne krever lovhjemmel, borgerne skal likebehandles, avgjørelser skal være basert på saklige hensyn og riktig faktum osv. Dette er et rettsområde som favner vidt fra for eksempel helse- og omsorgsrett, til plan- og bygningsrett, utledningsrett, passnekt og tap av førerrett. 

Legal advokater utreder, rådgir og søker etter beste og raskeste løsning på de utfordringer våre klienter støter på i møte med offentlige myndigheter

Legal advokater kan bistå i dialog med myndighetene, med utforming av søknader, klager og om nødvendig i rettslige prosess 

  • Søknader/klager etter plan- og bygningsloven
  • Tvangsbruk i psykisk helsevern
  • Opplæringsloven
  • Utlendingsloven, bla. søknad om opphold/gjenforening
  • Passloven
  • Vegtrafikkloven/tapsforskriften
  • Våpensaker

Kontakt våre advokater for kvalifisert bistand i forvaltningsrettssaker.

Disse advokatene er spesialisert på dette rettsområdet

Inger Marie Sunde

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Eyolf Lund

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Eirik Myhre

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Frode Jæger Folkestad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Ida Gjerseth

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Siri Olstad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!