På din side – helt frem

Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og kan bistå deg både i store og små saker.

Legal advokater består av 8 advokater og en sekretær. Vi bistår på alle stadier, også før rettslig tvist oppstår. Enten det gjelder en sivil sak eller en straffesak, tilbyr vi solid erfaring, innlevelse og engasjement og konstruktiv konflikthåndtering. Vi gir deg, ditt firma eller din organisasjon de beste rådene underveis, og det beste representasjon eller forsvar når saken står for retten.
Kontakt
TJENESTER

Vi rådgir og forsvarer både bedrifter, privatkunder og offentlige organer.

Bedrifter

Vi har representert en lang rekke små og mellomstore bedrifter i saker av forretningsjuridisk karakter. Dette innbefatter også alminnelig kontraktsrett, eiendomsrett, selskapsrettslige problemstillinger og arbeidsrett.

Private kunder

Vi har bred og solid kompetanse på rettsområder som privatpersoner kan bli berørt av. Dette gjelder arbeidsrett, familierett og arverett, fast eiendomsrett, rettsforhold som omfattes av plan- og bygningsloven, avhendingsloven, saker etter bustadoppføringslova, odelsrett m.v.

Offentlige organer

Vi har bistått flere kommuner og offentlige organer og virksomheter i ulike saker, herunder konkurranserett, arbeidsrett, fast eiendomsrett, barnevernsrett m.m.

Legal bistår på alle stadier – også før rettslig tvist oppstår.

Legal er kjent for en uredd og sosial profil. Vi er på din side - helt frem

Advokatfirmaet Legal AS
KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!