TJENESTER

Vi rådgir og forsvarer både bedrifter, privatkunder og offentlige organer.

Vi bistår deg både i store og små saker.

Bedrifter

Vi har representert en lang rekke små og mellomstore bedrifter i saker av forretningsjuridisk karakter. Dette innbefatter også alminnelig kontraktsrett, eiendomsrett, selskapsrettslige problemstillinger og arbeidsrett.

Private kunder

Vi har bred og solid kompetanse på rettsområder som privatpersoner kan bli berørt av. Dette gjelder arbeidsrett, familierett og arverett, fast eiendomsrett, rettsforhold som omfattes av plan- og bygningsloven, avhendingsloven, saker etter bustadoppføringslova, odelsrett m.v.

Offentlige organer

Vi har bistått flere kommuner og offentlige organer og virksomheter i ulike saker, herunder konkurranserett, arbeidsrett, fast eiendomsrett, barnevernsrett m.m.

På noen rettsområder kan det søkes om fri rettshjelp dersom du er enslig og har en inntekt lavere enn kr 350.000,- brutto i året. Inntektsgrensen for ektefeller og samboere er kr 540.000 brutto i året.

Advokatfirmaet Legal AS
KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!