TJENESTER

Jordskifte

Grensetvister i by, tettsteder, hytteområder, landbruksområder, mindre sentrale strøk. Bruk av jordskifteprosesser åpner mange muligheter for avklaringer og interessante løsninger. 

Dette gjelder ikke bare tvister i landbruksområder og mindre sentrale strøk, men er svært aktuelt også for områder rundt egen eiendom i bystrøk/tettsteder. I tillegg kommer situasjoner rundt hytteområder hvor jordskifte kan utgjøre et godt redskap for å løse ulike konflikter.

Legal Advokater har lang erfaring med jordskifte, og kan bistå deg i slike saker med råd og veiledning og ved behov oppfølgning for jordskifteretten/domstolsbehandling.

Hvorfor kan det oppstå behov for jordskifte ?

Det kan være et utall av scenarioer hvor det kan være behov for å benytte jordskifte – både i mindre sentrale strøk og urbane strøk.

  • Nabofeide om hvor grensene går mellom eiendommer
  • Uenighet om ulike bruksretter mellom og/eller over eiendommer
  • Ny kommuneplan
  • Ny regulerings- og bebyggelsesplan

Hvilke muligheter finnes (noen eksempler)?

  • Utforming av eiendom eller bruksrett på ny
  • Etablering av sameie
  • Grensefastsettelse
  • Avklaring av dine eiendoms- og bruksretter

Hvor er jordskifteretten lokalisert?

I vår region er jordskifteretten delt opp i følgende rettsinstanser:

  • Sør-Rogaland jordskifterett (med adresse i Stavanger). Omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Bjerkreim og Eigersund.
  • Haugaland- og Sunnhordland jordskifterett (med adresse Leirvik på Stord). Omfatter kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira, Vindafjord, Bømlo, Stord, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Sveio og Tysnes. 

Kontakt våre advokater for kvalifisert bistand i jordskiftesaker.

Disse advokatene er spesialisert på dette rettsområdet

Eirik Myhre

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Eyolf Lund

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Sigurd Rønningen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Inger Marie Sunde

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Frode Jæger Folkestad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!