Eyolf Lund

Telefonnummer:
+47 92 89 04 70
Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Eyolf er en meget spesialisert, erfaren, uredd advokat med høy kompetanse på sitt fagfelt og med svært fornøyde klienter.

Eyolf ble cand. jur. i 1993. Han har tidligere vært ansatt og etter hvert partner i advokatfirmaet Rekve, Mitsem & Co DA. Fra og med 2012 drev Lund egen praksis. Lund startet i kontorfelleskap med Advokatfirmaet Legal i januar 2014 og har vært partner  i Legal fra 2018.

Eyolf  har bred erfaring fra fast eiendoms rettsforhold og har ført svært mange saker mot eierskifteforsikringsselskaper for ting- og lagmannsrett om feil og mangler ved kjøp og salg av fast eiendom, tvister om nye boliger og tingsrettslige forhold ved fast eiendom. Lund har et godt nettverk av samarbeidspartnere som takstmenn, meglere og fagkyndige innen fast eiendom. Lund har også utstrakt erfaring innen husleierett og kontraktsrett.

Eyolf har arbeidet med fast eiendoms rettsforhold, husleietvister og kontraktsrett, i over 25 år med nettopp disse områdene som hans spesialfelt. Lund har også vært samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund i 25 år og har vært i styret i samme organisasjon i 4 år.

Eyolf arbeider også med kontraktsrett, forvaltningsrett/plan- og bygningsrett

Vis CV

CV

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!