Niels-Christian Schelver Petersen

Telefonnummer:
+47 90 61 99 05
Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Niels-Christian tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2004. Han har spesialfag i arbeidsrett og selskapsrett.

Niels-Christian har arbeidserfaring fra påtalemyndigheten. Han har i en årrekke arbeidet som advokat, blant annet i Advokatfirmaet Økland og i advokatfirmaet Lippestad i Oslo der han hadde hovedansvaret for arbeidsrett. Fra og med 2016 har Niels-Christian hatt tilhold i Stavanger og er deleier og partner i Legal Advokater.

Niels-Christian arbeider i hovedsak med arbeidsrett, kontraktsrett/selskapsrett og prosedyre. Dette omfatter bl.a. saker om omorganiseringer, nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, ansettelser, personalsaker, oppsigelse og avskjed, varslersaker, fortrinnsrett, sluttavtaler, konkurranseklausuler, human resources (HR), complience, granskning samt oppkjøp/transaksjoner/kjøp av selskap.

Niels-Christian leder Legal Advokater sitt arbeid med eiendomstransaksjoner, og bistår både privatpersoner og virksomheter med kjøp og salg av eiendom.

Niels-Christian har bred prosedyreerfaring og holder foredrag innen de nevnte fagområder.

Foruten det faglige er Niels-Christian en habil langrennsløper og liker trening i så måte.

Vis CV

CV

UTDANNING

2004 Cand jur. Universitetet i Bergen

Spesialfag: Arbeidsrett og Selskapsrett

ARBEIDSERFARING

2004-2005 Utrykningspolitiet

2005-2009 Politiadvokat/Telemark og Romerike

2009-2013 Advokat, Advokatfirmaet Økland

2013-1016 Advokat, Advokatfirmaet Lippestad

2016-   Advokat/partner Legal Advokater

VERV

2015 - Diverse styreverv

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!