Inger Marie Sunde

Telefonnummer:
+47 90 87 92 73
Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Inger Marie er en engasjert, tøff og uredd advokat, med stor faglig tyngde og gjennomslagskraft både i sivile saker og straffesaker. Hun kombinerer sterke fagkunnskaper, med tydelige råd, grundig forarbeid, empati og omsorg og alltid med best mulig resultat for klienten for øyet.

Inger Marie fullførte sin juridiske embetseksamen (cand. jur.) våren 1988. Hun fikk advokatbevilling i 1994 og møterett for Høyesterett i 2004.

Hun har arbeidet som advokat i Legal advokater siden 2003, og har vært partner siden 2004.  Hun er daglig leder i Legal. Inger Marie er fast bistandsadvokat for Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett, og har hatt 2 perioder som fast forsvarer for de samme domstoler.

I tillegg til erfaring som privatpraktiserende advokat, har Inger Marie bred erfaring fra påtalemyndigheten som politijurist og senere statsadvokat i Rogaland. Hun har også vært byråsjef i Næringsdepartementet, og bla. deltatt i forhandlinger med EU om EØS-avtalen.

Hun har vært medlem av en rekke offentlige utvalg og har og har hatt, en rekke verv, se CV.

Inger Marie har allsidig erfaring både med straffesaker og sivile saker, og omfattende prosedyreerfaring for alle rettsinstanser. Hun arbeider hovedsakelig med saker etter barneloven, arv- og familierett, herunder samboerskap, barnevern, forvaltningsrettslige spørsmål i tillegg til oppdrag som bistandsadvokat og forsvarer.

Vis CV

CV

Utdanning

1988              Cand jur. Universitetet i Oslo

ARBEIDSERFARING

1988 - 1993   bla. Byråsjef Næringsdepartementet

1993 - 1994   advokatfullmektig, advokat Svandal og Hansson

1994 - 1998   politijurist, Stavanger politidistrikt

1998 - 2003   Statsadvokat i Rogaland

2003 -             advokat, advokatfirmaet Legal AS

VERV

2020 -            Leder Advokatforeningens Disiplinærutvalg for Aust -og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugaland og Sunnhordland kretser

2021 -            Medlem Advokatforeningens Bistandsadvokatutvalg

2019 -            Fast bistandsadvokat Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett

2017 - 2020   Medlem av Advokatforeningens Disiplinærutvalg for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser

2017 - 2020   Justisdepartementet: Medlem av Domstolkommisjonen (NOU 2020:11)

2014 - 2016   Justisdepartementet Medlem av Straffeprosessutvalget (NOU 2016:24)

2010 - 2012   Justisdepartementet: Medlem av arbeidsgruppe for etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen (rapport 15.6.2012)

2010 - 2012   Justisdepartementet: Medlem av Infoflytutvalget (rapport 15.5.2012)

2007 - 2019   Fast forsvarer Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett

2006 - 2018   Medlem Advokatforeningen lovutvalg for strafferett og straffeprosess

2005 - 2009   Advokatforeningen: styremedlem/nestleder Sør-Rogaland krets

2002 - 2003   Juristforbundet: styremedlem Statsadvokatforeningen

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Besøksadresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Postadresse:
Postboks 12, 4001 Stavanger
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 922 12 422. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!