TJENESTER

Selskapsrett/Transaksjoner og generell forretningsjus:

Legal advokater har lang erfaring i å bistå små og mellomstore bedrifter og virksomheter med å finne løsninger på problemstillinger knyttet til bedriften/virksomheten som sådan. En stor del av forretningslivet reguleres også av avtaler som bør være solide kontrakter som ivaretar klienters behov og fordeler ansvar på en tydelig måte. Det kan være arbeidsavtaler, kontrakter om finansiering, oppkjøp og fusjoner, kontrakter om utveksling og anskaffelser av varer og tjenester med mer. Legal advokater kan tilby kompetanse på dette området. Vi bistår med blant annet:

 • Valg av organisasjonsform og konsernstruktur
 • Etablering av selskaper og filialer
 • Aksjonæravtaler og forkjøpsrettigheter
 • Fisjoner, fusjoner og restruktureringer
 • Konserninterne transaksjoner
 • Kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser
 • Ansvarlige lån og konvertible lån
 • Corporate governance
 • Styreansvar og granskning
 • Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
 • Kjøp og salg av selskaper eller virksomhet, fra tilretteleggingen, under forhandlinger, kontraktsutforming og «due diligence» frem til transaksjonen er gjennomført.

Når det gjelder kontrakter kan vi bistå med blant annet: 

 • Arbeidsavtaler – både norske og utenlandske arbeidstagere
 • E-commerce
 • Entreprise
 • NS-kontrakter og offshoreindustriens fabrikasjonskontrakter (NF-kontrakt).
 • Forhandlinger
 • Forskning- og utviklingsavtaler og samarbeid
 • Incentiv- og bonusavtaler
 • IT-kontrakter
 • Kommersielle kontrakter
 • Konkurranseklausuler
 • Lisensiering
 • Outsourcing
 • Rammeavtaler
 • Standardvilkår
 • Tvisteløsning

Kontakt våre advokater for kvalifisert bistand i arbeidsrettssaker.

Disse advokatene er spesialisert på dette rettsområdet

Niels-Christian Schelver Petersen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Sigurd Rønningen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Frode Jæger Folkestad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Siri Olstad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!