TJENESTER

Strafferett

I Norge har alle parter i en straffesak rett på hjelp fra en advokat. Vi har forsvarere som vil ivareta dine interesser og gi deg støtte og god veiledning gjennom hele prosessen, fra starten av etterforskningen, i retten og frem til saken er ferdig behandlet. Våre bistandsadvokater bistår deg hvis du har vært utsatt for en straffbar handling, fra anmeldelse, til dom og sakens avslutning.

Flere av Legals advokater har strafferett som spesialfelt og er alltid oppdatert på regler og praksis på området. Vi er tydelige i vår rådgivning, er realistiske og har alltid best mulig utfall for våre klienter som mål for vår bistand.

Vi bistår i alle typer straffesaker og har kompetanse også på de større økokrimsakene. Vi kan tilby bistand for alle rettsinstanser, også Høyesterett.

Flere av våre advokater har lang erfaring med prosedyre i straffesaker. Tre har også erfaring fra påtalemyndigheten i politiet, en er tidligere statsadvokat, og til sammen er vi 6 advokater som jevnlig bistår som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker. Advokater i Legal har i mer enn 30 år innehatt verv som fast forsvarer ved den stedlige tingretten og lagmannsretten.

Advokat Sigurd Rønningen er i dag fast forsvarer for Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett og advokat Inger Marie Sunde er fast bistandsadvokat for de samme domstolene

Legals strafferettsadvokater tilbyr:

  • Rådgiving om anmeldelse av straffbart forhold
  • Bistand til mistenkt eller fornærmet under etterforskning
  • Forsvarerbistand under varetekt
  • Forsvarer/bistandsadvokat i rettsmøter utenfor hovedforhandling
  • Forsvarer/bistandsadvokat i hovedforhandling og ankesak
  • Bistand til anke
  • Bistand under soning
  • Utforming av erstatningskrav

Kontakt våre advokater for kvalifisert bistand i straffesaker.

Disse advokatene er spesialisert på dette rettsområdet

Sigurd Rønningen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Inger Marie Sunde

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Eirik Myhre

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Ida Gjerseth

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Frode Jæger Folkestad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Siri Olstad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!