TJENESTER

Familie/barn og skifte

Mange par velger samboerskap fremfor å gifte seg. Dagens lovgivning angir klare hovedregler for det økonomiske forholdet mellom ektefeller under ekteskapet og ved en skilsmisse hvis det kommer til samlivsbrudd. Ønsker ektefellene en ordning som avviker fra lovens hovedregel bør de inngå en ektepakt. Det kan Legal advokater bistå med.

Reglene som gjelder for ektefeller gjelder i utgangspunktet ikke for samboerskap. Legal advokater anbefaler alle samboere å opprette en samboeravtale med en klar angivelse av «mitt, ditt og vårt», ansvar for gjeld etc. Legal advokater kan opprette avtalen i samarbeid med dere. 

Saker etter samlivsbrudd, enten det gjelder ekteskap eller samboerskap, involverer følelser og er ofte vanskelig for partene. Det er viktig å ha en tydelig og profesjonell veileder med lang erfaring i å håndtere det økonomiske oppgjøret og finne gode løsninger for barna, hvis foreldrene ikke er enige. 

I det økonomiske oppgjøret bistår Legal advokater med å fordele eiendeler og gjeld i henhold til gjeldende regler. Vi rådgir, setter opp skifteavtaler, løser konflikter, veileder våre klienter og foreslår løsninger. Legal advokater har lang erfaring i tvisteløsning på området, og kan sikre gode prosesser frem mot en løsning

Uenighet om barns bosted og samværsløsning krever særlig kompetanse hos advokaten. Hensynet til barnas beste er alltid avgjørende. Sakene krever en advokat med nødvendig erfaring og kunnskap i tillegg til god juridisk kompetanse. Legal advokater har slik kunnskap om barns utvikling og behov, som er nødvendig for å gi forsvarlige råd og finne gode løsninger. I barnesaker har advokaten en lovpålagt plikt til å bidra til at foreldrene finner frem til avtaler som er til barnas beste og som kan gi grunnlag for at partene kan samarbeide og forholde seg til hverandre om barnet, også etter at tvisten er løst.  

Våre dyktige advokater bistår med

  • Ektepakt
  • Samboeravtale
  • Skifteavtale
  • Avtale om fast bosted og samvær for barn
  • Bistand som prosessfullmektig i retten hvis avtale ikke oppnår

Kontakt våre advokater for kvalifisert bistand i saker om familie/barn og skifte.

Disse advokatene er spesialisert på dette rettsområdet

Inger Marie Sunde

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Eirik Myhre

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Sigurd Rønningen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Niels-Christian Schelver Petersen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Ida Gjerseth

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Frode Jæger Folkestad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Siri Olstad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!