TJENESTER

Barnevern

Legal har flere advokater som har lang erfaring med å bistå barn, ungdom og foreldre i barnevernssaker. Vår erfaring er at sannsynligheten for et best mulig utfall er størst dersom vi bistår allerede fra det tidspunkt barnevernet har bestemt seg for å undersøke saken. Vi vil blant annet kunne gjennomgå sakens dokumenter, gi råd og delta på møter med barnevernet og være din støttespiller. Tvangsinngrep overfor de private parter skal være aller siste utvei og kan ofte unngås gjennom en konstruktiv tilnærming til saken og en god dialog med barnevernet.

Dersom barnevernet likevel bestemmer seg for å bruke tvang, vil advokatene i Legal kunne representere deg både i Barneverns- og helsenemnda (tidligere Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker) og domstolene. Advokatene har omfattende prosedyreerfaring for både nemnda og de ulike rettsinstansene.  Fra og med det tidspunkt barnevernet har besluttet å bruke tvang, har biologiske foreldre alltid rett til gratis advokatbistand. Foreldrene kan selv velge hvilken advokat de ønsker bistand fra.

I Legal er advokatene oppdatert på nyere rettspraksis innenfor barnevernsfeltet, både fra nasjonale og internasjonale domstoler. Blant annet når det gjelder samvær etter omsorgsovertakelse har det vært en utvikling de senere årene hvor det i dag fastsettes langt mer samvær enn for bare noen få år siden. Det endrede synet på samværsomfanget har sammenheng med et stadig større fokus på at enhver omsorgsovertakelse i utgangspunktet skal være midlertidig og at målet er en tilbakeføring av barnet til de biologiske foreldrene. Dersom du har et barn som er under barnevernets omsorg, kan vi foreta en vurdering av om du kan ha rett til mer samvær enn du har i dag, og eventuelt bringe spørsmålet inn for nemnda til avgjørelse. Vi kan også vurdere saken din med sikte på tilbakeføring av barnet til deg/dere som biologiske foreldre. Foreldre har krav på gratis advokat både i saker som gjelder krav om mer samvær og i tilbakeføringssaker.

Legal sine advokater har også erfaring med å bistå barn og ungdom i barnevernssaker. Dette gjelder blant annet i saker der det er spørsmål om omsorgsovertakelse og plassering av barnet i fosterhjem. Barnet/ungdommen har etter fylte 15 år alltid rett til egen advokat i denne type saker. I enkelte tilfeller kan også yngre barn ha rett på advokat. Vi bistår også i saker der barnevernet ønsker at ungdommen skal plasseres på institusjon på grunn av for eksempel adferds- eller rusproblemer. Ta kontakt med oss dersom du lurer på om du har rett til egen advokat og hva en advokat kan gjøre for deg i saken din.

Dersom du har en sak med barnevernet, står Legal sine advokater klare til å bistå deg. Som oftest har du krav på gratis advokat. Vårt mål er at det skal være en lav terskel for å oppsøke oss i barnevernssaker. I akutte tilfeller kan du ringe vår vakttelefon som er betjent utenfor kontorets ordinære åpningstider.

Vi står klare til å bistå deg!

Kontakt våre advokater for kvalifisert bistand i barnevernssaker.

Disse advokatene er spesialisert på dette rettsområdet

Inger Marie Sunde

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Sigurd Rønningen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Eirik Myhre

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Ida Gjerseth

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Frode Jæger Folkestad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Siri Olstad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!