2022-12-13

Skal du selge eller overføre bolig/fritidsbolig uten bruk av eiendomsmegler?

En overføring av fast eiendom (både bolig og fritidsbolig) kan være aktuelt i en rekke situasjoner. Et eksempel kan være i forbindelse med samlivsbrudd hvor en av partene skal overta tidligere felles bolig eller en hytte.  Et annet eksempel er arvingens overtakelse av avdødes bolig eller hytte. Et tredje tilfelle kan være overdragelse av eiendom til egne barn/ektefelle som følge av arveplanlegging. I andre tilfeller ønsker man kanskje å selge egen bolig/fritidsbolig til en kjøper man har funnet selv uten bruk av megler.

Overføringer av bolig/fritidseiendom som omtalt kan trygt gjennomføres ved bruk av advokat som ledd i å forestå det økonomiske oppgjøret. Det er vanligvis også et krav fra banken som skal finansiere et eiendomskjøp at oppgjøret forestås av advokat med nødvendig kompetanse og tillatelser. Som advokat i slike situasjoner er vi underlagt Advokatforeningens og Finanstilsynets retningslinjer og kontroll for å sikre kompetanse og kvalitet ved transaksjonen.  Vi har egen ansvarsforsikring, pålagt av Advokatforeningen og Finanstilsynet, til særlig sikkerhet for alle parter i prosessen (både selger og kjøper).

Vi påtar oss rådgivning og oppgjørsoppdrag i forbindelse med slike eiendomsoverdragelser som nevnt over. Vi bistår i prosessen med rådgivning og hjelper med valg av kontraktstype, tinglysing av skjøte/pantedokumenter/sikringsobligasjon samt innfrielse av lån herunder utbetaling av/fordeling av vederlaget. I slike saker er vi forpliktet til å ivareta begge parter (både selger og kjøper) i prosessen.

Vår pris vil varierer noe ut fra behovet for bistand, sakstype, kompleksitet og eiendommens verdi etc.  Vi kan imidlertid både tilby en fastpris i slike saker eventuelt at oppdraget utføres på timebasis/til avtalt timepris.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale i denne sammenheng.

Niels-Christian Schelver Petersen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!