2023-11-21

Fremtidsfullmakt – hvem skal bestemme på dine vegne hvis du en dag ikke kan gjøre det selv?

Har du tenkt over hva som skjer hvis du kommer i en situasjon der du ikke er i stand til å ivareta egne interesser?

Kari og Ola har levd sammen i 50 år, og Kari blir ganske brått dement og havner etter hvert på sykehjem. Skjøtet på boligen de eier sammen står på Kari.

Det er ingen automatikk i at Ola kan bestemme over Kari sin del av felleseiet, og en risikerer at Statsforvalteren må inn dersom beslutninger som omhandler Kari sin del av felleseiet skal tas. Det kan tenkes at Kari og Ola lenge har hatt en felles oppfatning om at boligen skal overdras til et av barna hvis en slik situasjon oppstår, men dette er ikke noe Ola nå kan bestemme alene.

Det finnes utallige eksempler på at Statsforvalteren har måttet gripe inn i personlige og økonomiske forhold, til personer som på grunn av sinnslidelse eller alvorlig svekket helse ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

Ved opprettelse av fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at noen du stoler på skal ivareta dine interesser hvis du i fremtiden ikke klarer det selv. Opprettelse av fremtidsfullmakt handler om muligheten til å organisere egen fremtid.

Uten en fremtidsfullmakt er det Statsforvalteren og offentlig vergemål som vil ta avgjørelser på dine vegne, hvis du på grunn av sinnslidelse eller annen alvorlig sykdom ikke kan ivareta egne interesser. Det er ikke alltid avgjørelsene fra Statsforvalteren er i tråd med dine ønsker, og prosessene tar erfaringsmessig også lang tid.

Dersom du har en ektefelle, vil som oftest denne oppnevnes som verge. Men det er en rekke begrensninger i hva vergen kan gjøre. Vergen kan f. eks. ikke låne, ikke ta pant i dine eiendeler og ikke dele ut arv på dine vegne. Du risikerer også å få oppnevnt en verge som er fremmed. Dette er spesielt aktuelt dersom du ikke har ektefelle eller søsken.

Fremtidsfullmakten er på mange måter en forsikring, et dokument som sikrer at dine ønsker og interesser blir ivaretatt. Fullmakten beskriver hvem du ønsker skal være din fullmektig og støtteperson. Den kan settes opp slik at den ivaretar både dine økonomiske interesser, og de mer personlige.

I fremtidsfullmakten kan du bestemme alt fra hva som skal skje med bolig og andre eiendeler hvis du havner på sykehjem, til hvem som skal ha tilgang til bankkontoen din eller få mulighet til å slette kontoen din på Facebook og andre sosiale medier.

Vi opplever at mange er opptatt av å ta vare på personlige forhold når de planlegger fremtiden. Det kan være spørsmål om hvem som skal representere deg ovenfor offentlige myndigheter, så som Nav, sykehjem eller kommunen, eller det kan være å gi uttrykk for preferanser om å bo hjemme så lenge som mulig eller at arvingene skal ha mulighet til å selge eller leie ut boligen din når du ikke lenger bor i den selv.

Innholdet i den enkelte fremtidsfullmakt vil variere ut fra fullmaktsgivers egne ønsker og personlige forhold. Det finnes en rekke maler man kan bruke for å opprette fremtidsfullmakter, men etter vårt syn er det vanskelig å lage en mal som passer alle. Anbefalingen er derfor, også fra Statsforvalteren, at man tar kontakt med advokat for å sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad vil dekke ditt fremtidige hjelpebehov. Advokaten vil også sørge for at fullmakten oppfyller formkravene til et slikt dokument.

Ida Gjerseth

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!