2023-09-11

Enda flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Regjerningen fremmet nylig et nytt forslag om endringer i arbeidsmiljøloven hva gjelder mer tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår. Dette som følge av et EU-direktiv.

Forslaget innebærer blant annet: 

  • At det stilles strengere krav til arbeidsavtalen i form av at den må inneholde flere opplysninger enn tidligere og foreligge på et tidligere tidspunkt.
  • At prøvetiden ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet ved midlertidig ansettelse.
  • At det ikke kan avtales ny prøvetid dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er lik arbeidstakers tidligere stilling i     virksomheten.
  • At arbeidsgiver må gi et skriftlig og begrunnet svar senest innen én måned dersom en deltidsansatt eller arbeidstaker med midlertidig ansettelse ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Retten gjelder bare arbeidstakere som har vært ansatt i mer enn seks måneder og som er ferdig     med prøvetiden.


Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om de foreslåtte endringer herunder på hvilken måte disse vil påvirke virksomheter/selskaper og ansatte.

Niels-Christian Schelver Petersen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!