2023-02-10

Legal-advokat skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken

Kongen har i Statsråd 10.2.23 oppnevnt et utvalg som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Utvalget som skal levere sin innstilling i løpet av 2024, skal også foreta en gjennomgang av gjenopptakelseskommisjonen.

Utvalget består av 7 medlemmer og Legal-advokat Inger Marie Sunde har blitt bedt om være med. Inger Marie Sunde takker for tilliten og ser frem til å ta fatt på et omfattende og særdeles viktig utvalgsarbeid.

Du kan lese mer om oppnevnelsen og mandatet på regjeringen sin nettside.

Oppnevnelse: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/baneheia-utvalget/id2962870/

Mandat og medlemmer: https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/tidsbegrensede-styrer-rad-og-utvalg/baneheia-utvalget/id2962813/

Inger Marie Sunde

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!