2022-12-13

Mista lappen?

Advokatene i Legal får gode resultater i vegtrafikksaker.

Sjåføren i den tragiske dødsulykken i Botsheitunnelen fikk igjen førerkortet etter anke til lagmannsretten. Selv om det i en sak kan være mistanke om uaktsomhet, er ikke det tilstrekkelig dersom sjåføren ikke utgjør en trafikksikkerhetsrisiko i det vanlige.  Politiet vil regelmessig beslaglegge førerkortet etter alvorligere ulykker, men det er gode grunner til å få en etterfølgende prøvelse av domstolene. Advokat Sigurd Rønningen førte saken for sjåføren.

Se linken under (krever abonnement)
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/69kB2z/doedsulykke-i-tunnel-sjaafoeren-faar-foererkortet-tilbake-etter-anke

Også advokat Harald Søndenå Jacobsen fikk et godt resultat på vegne av sin klient i sak der hans klient fikk førerkortet beslaglagt etter påkjørsel av elsparkesyklist i fotgjengerfelt. Hensynet til trafikksikkerhet var også her avgjørende for at sjåføren som hadde kjørt prikkfritt i 40 år, fikk igjen lappen.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/dnzMxA/kjoerte-paa-elsparkesyklist-i-fotgjengerfelt-faar-beholde-foererkortet

Saken ble senere henlagt, men sjåføren måtte likevel tåle beslag av førerkortet i halvannen måned før retten opphevet beslaget.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/bg5MJB/du-sitter-der-ganske-alene-og-blir-servert-en-straff-av-en-tilfeldig-politibetjent

I en nylig avsagt dom i Gulating lagmannsrett, ble tingrettens dom endret til gunst for tiltalte. Saken gjaldt fartsoverskridelse, der advokat Frode Jæger Folkestads klient ubestridt hadde kjørt for fort. Spørsmålet var om sjåføren visste eller burde visst at fartsgrensen var 60 og ikke 80. Mangelfull skilting av fartsgrensen medførte at sjåføren bare kunne dømmes for fart over 80 km/t. Førerkortet skulle ikke vært beslaglagt i den aktuelle sak. Igjen viste det seg hensiktsmessig å ta opp kampen.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/Llnj4P/mistet-lappen-i-to-maaneder-doemt-for-aa-ha-kjoert-i-91-i-det-han-trodde-var-80-sone

Ta kontakt med Legal ved behov for bistand i vegtrafikksaker.

Sigurd Rønningen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!