2022-12-13

Samboerskap – kan være risky business

Stadig flere velger å bo sammen uten å gifte seg. 30 prosent av dem som lever i et samliv er samboere. Denne andelen har steget med rundt 10 prosent de siste tiårene og har aldri vært høyere, i følge tall fra SSB.

Det høres brutalt ut, men alle samboerskap vil før eller siden ta slutt – enten ved et samlivsbrudd eller ved død. Mange er ikke oppmerksom på at de ikke har de samme rettighetene som samboere, som man har som ektefeller.

Hvilke rettigheter har samboere ved samlivsbrudd?

Dersom samboere gå hvert til sitt, er det ingen likedeling av verdiene slik hovedregelen er ved skilsmisse. Ved opphør av samboerskap beholder hver av partene sine egne eiendeler og sin egen gjeld, og eiendeler som er sameie må deles.

Hvilke rettigheter har samboere ved dødsfall?

Samboere har ikke rett til arv, kun dersom de har eller venter barn sammen. Gjenlevende samboer har da rett på arv tilsvarende 4 x folketrygdens grunnbeløp (4 G) og rett til å sitte i uskiftet bo ovenfor felles barn. 1 G er per 1. mai 2022 er kr 111 477. Ønsker en at samboeren skal arve mer enn 4 G, må en opprette testament.

I et samboerskap hvor man ikke har barn, eller en eller hver av partene har egne barn, er det ingen rett til arv. Man kan allikevel bestemme at samboeren skal arve, men da må det opprettes testament.

Hvorfor er det viktig å opprette samboerkontrakt og testament?

Det er enklere å komme til enighet om oppgjøret ved et brudd, eller mellom arvingene etter et dødsfall, dersom man har en samboeravtale eller et testament å forholde seg til. Uten slike dokument risikerer man også at man blir sittende igjen med svært lite etter et brudd eller et dødsfall. En skriftlig avtale er sikrere enn en muntlig. Vi advokater opplever ofte at samboerne har hatt en felles forståelse under samlivet, men at uenighetene likevel oppstår når verdiene skal fordeles.

Det økonomiske forholdet mellom samboere er ikke regulert i lov, slik det er for ektefeller. Uten en samboeravtale vil det fort oppstå uenigheter om alt fra eierforhold til bolig, hvem som har ansvar for gjeld eller hvem som skal få med seg hunden. Mange samboere har felles økonomi, hvor for eksempel en av partene betaler gjeld som begge er ansvarlig for, mens den andre dekker daglige utgifter til husholdning eller barna. Dette skaper utfordringer når alt skal deles.
Det er heller ikke uvanlig at en av samboerne eier boligen alene. Ved samlivsbrudd kan det da ofte oppstå spørsmål om vederlagskrav fra den andre samboeren fordi vedkommende har bidratt til å øke verdien av boligen ved oppussing, enten i form av pengetilskudd eller egeninnsats. Dette skaper vanskelige problemstillinger ved et brudd som kunne vært unngått dersom en hadde en samboeravtale.

Dersom en er samboer bør en også vurdere å opprette testament, da gjenlevende samboer ikke vil arve noe uten testament, med mindre man har eller venter barn sammen.
Dette betyr at samboere uten felles barn som eier bolig sammen risikerer at foreldre eller søsken til avdøde trer inn som medeiere i boligen, og at gjenlevende samboer blir nødt til å selge boligen dersom en ikke har økonomi til å betale ut arvingene. Ved opprettelse av testament kan en sikre at gjenlevende samboer blir sittende med boligen.

Dette er bare noen eksempler på problemstillinger som kan oppstå. Vi vil råde alle samboere til å reflektere rundt hvordan situasjonen vil bli ved brudd eller dødsfall. Vi bistår gjerne med opprettelsen av avtale eller testament.

Ta gjerne kontakt med meg på telefon eller e-post for en uforpliktende samtale om temaet.

Ida Gjerseth

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!