Siri Olstad

Telefonnummer:
+47 40 20 15 73
Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Siri er en advokat med bred faglig kompetanse og med stor omsorg for sine klienter. Hun bistår både næringsliv og privatpersoner, i sivile- og straffesaker.

Siri begynte i Legal i desember 2023 etter 23 år som konsernadvokat i oljebransjen. Hun har jobbet i Aker Solutions, Subsea 7, Archer og Aibel og ledet i en periode juridisk avdeling i Acergy’s Asia og Midtøsten region, i Singapore.

Hun har hatt en rekke styreverv og for tiden er hun nestleder i Advokatforeningen, i Sør-Rogaland krets. Se CV for øvrige verv.

Hun fikk juridikum i 2001 og advokatbevilling i 2012.

Spesialområdene er kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendom, personvern, garantikrav, opphavs- og bruksrettstvister, corporate governance, selskapsrett og granskning. Innen arbeidsrett har hun jobbet med oppsigelse og nedbemanning, sluttavtaler, innleie og virksomhetsoverdragelse.

Hun er spesialist i kontraktsrett og har forhandlet en mengde ulike kontrakter, herunder strategiske kundekontrakter og leverandørkontakter, back to back avtaler og joint ventures, innen nybygg og totalentreprise av offshoreinstallasjoner, modifikasjon, fjerning, fabrikasjon, subsea, charter av skip, brønntjenester, drilling og landentreprise.

Siri har vært konsernansvarlig for etterlevelse av menneskerettigheter, åpenhetsloven, GDPR, handelssanksjoner, Compliance og for Due Diligence av kunder, leverandører og tredjepartsrepresentanter. Hun har bred erfaring med å utforme prosedyrer og systemer for etterlevelse av EU direktiver og konvensjoner, innen ESG, Code of Conduct, Dawn Raid, Whistleblowing, GDPR og MAR/Verdipapirmarkedsadferd. Hun har også vært ansvarlig for rapportering, granskning og tilsyn innen slike fagområder.  

Siri er også en mye brukt foredragsholder innen Corporate Governance og Compliance, samt forhandlingsteknikk og kontraktsmessig- og kommersiell bevissthet.

Hun har prosedyreerfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett, kontraktsrett, pensjon, forsikring, intellektuell opphavsrett, straff og barnefordeling.

Siden starten i Legal har hun håndtert saker innen arbeidsrett, forvaltning, helsevern og pasientomsorg, yrkesskade, skilsmisse, hevd, barnefordeling, psykisk helsevern og straff.

Hun arbeidet også på utleie i Adius Advokatfirma i et halvt år i 2012, for å få mer prosedyreerfaring, og under studiet jobbet hun i halvannet år med gratis rettshjelp, hos Jussformidlingen, der hun bistod i et bredt spekter av sivilrettslige saker.

Hun står klar for å yte målrettet og effektiv bistand, innen ethvert fagfelt.

Vis CV

CV

UTDANNING

1995 – 2001    Cand jur – Universitetet i Bergen

ARBEIDSERFARING

2023 –             Advokat - Advokatfirmaet Legal

2018 – 2023    Sr Legal Corporate Counsel / Advokat - Archer

2015 – 2018    Head of Legal Modification and Yard / Advokat - Aibel

2010 – 2015    Sr. Legal Counsel / Advokat - Aker Solutions

2012                  Advokatfullmektig - Adius Advokatfirma

2004 – 2010   Sr. Legal Counsel / Advokatfullmektig - Acergy/Stolt Offshore (Nå: Subsea7)

2005                  Leder for juridisk og kontraktsavdeling i Acergy's Asia og Midt-Østen region  

2001 – 2004    Sr Legal Counsel / Advokatfullmektig - Aker Solutions

1998 – 2000    Saksbehandler Jussformidlingen – Gratis rettshjelpstiltak

Verv

2017 – 2024    Nestleder i styret i Den Norske Advokatforeningen, Sør Rogaland krets

2020 – 2024   Medlem av Arbeidsutvalget til Representantskapet i Advokatforeningen

2019 – 2024   Medlem av Representantskapet Advokatforeningen

2019 – 2024   Medlem av Fylkesaksjonskomiteen for NRK TV aksjonen, Rogaland

2019 – 2023   Styremedlem i Archer Oiltools AS

2019 – 2023   Styremedlem i Archer Consulting AS

2019 – 2023   Styremedlem i Bergen Technology Center AS

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!