Advokatfirmaet Legal ANS

Advokatfirmaet Legal ANS er en fortsettelse av den advokatpraksis som daværende høyesterettsadvokat Olav T. Laake etablerte i 1963. Da Laake ble dommer i 1976 overtok høyesterettsadvokat Atle Helljesen praksisen. Atle Helljesen hadde da vært ansatt hos Laake siden 1971.

Bedrifter

Vi har representert en lang rekke små og mellomstore bedrifter i saker av forretningsjuridisk karakter. Dette innbefatter også alminnelig kontraktsrett, skatte og avgiftrett, eiendomsrett, selskapsrettslige problemstillinger og arbeidsrett.

Private kunder

Vi har bred og solid kompetanse på rettsområder som privatpersoner kan bli berørt av. Dette gjelder arbeidsrett, fast eiendomsrett, rettsforhold som omfattes av plan-og bygningsloven, avhendingsloven, saker etter bustadoppføringslova, odelsrett m.v.

 

 

Offentlige organer

Vi har bistått flere kommuner og offentlige organer og virksomheter i ulike saker, herunder konkurranserett, arbeidsrett, fast eiendomsrettsforhold m.v.

Aktuelt

VI ØNSKER Å UTVIDE LAGET!
Advokatfirmaet Legal ANS ønsker å utvide laget og har plass til 2-3 advokater. Fortrinnsvis ønsker vi å utvide med etablerte advokater.
Les Mer
AVSTÅELSE AV FAST EIENDOM – INNGREP FRA STATENS VEGVESEN, KOMMUNEN – AVTALE OM TILTREDELSE, FORHANDLING OM ERSTATNING, AVTALESKJØNN MV
Har du mottatt forhåndsvarsel eller er involvert i sak med Statens vegvesen eller kommunen angående tiltak (vegutbygging, gangsti, kommunale anlegg
Les Mer
DET KAN BLI DYRT MED DÅRLIGE KONTRAKTER, ELLER Å VÆRE UTEN KONTRAKT.
Advokatråd er ikke så dyrt når du spør før det er oppstått konflikt. Det kan imidlertid bli kostbart å vente
Les Mer
«URBANT JORDSKIFTE» – GRENSETVISTER I BY, TETTSTEDER, HYTTEOMRÅDER MV.
Visste du at jordskifte også kan benyttes i forbindelse med ulike problemfelt i byer, tettsteder og hytteområder? Det er vel
Les Mer
VIKTIG ENDRING I RETTSPRAKSIS ETTER AVHENDINGSLOVEN § 3-9?
Som kjent foreligger det omfattende rettspraksis knyttet til hvordan avhendingsloven skal forstås og tolkes. Noen år tilbake fastslo Høyesterett hvordan
Les Mer
DET LØNNER SEG Å HA EN UREDD ADVOKAT – Ulovlige avhørsmetoder hos norsk politi
På sensommeren 2014 kom en fortvilet 15-åring, sammen med moren og treneren sin, inn på advokat Inger Marie Sundes kontor.
Les Mer