Advokatfirmaet Legal ANS

Advokatfirmaet Legal ANS er en fortsettelse av den advokatpraksis som daværende høyesterettsadvokat Olav T. Laake etablerte i 1963. Da Laake ble dommer i 1976 overtok høyesterettsadvokat Atle Helljesen praksisen. Atle Helljesen hadde da vært ansatt hos Laake siden 1971.

Bedrifter

Vi har representert en lang rekke små og mellomstore bedrifter i saker av forretningsjuridisk karakter. Dette innbefatter også alminnelig kontraktsrett, skatte og avgiftrett, eiendomsrett, selskapsrettslige problemstillinger og arbeidsrett.

Private kunder

Vi har bred og solid kompetanse på rettsområder som privatpersoner kan bli berørt av. Dette gjelder arbeidsrett, fast eiendomsrett, rettsforhold som omfattes av plan-og bygningsloven, avhendingsloven, saker etter bustadoppføringslova, odelsrett m.v.

 

 

Offentlige organer

Vi har bistått flere kommuner og offentlige organer og virksomheter i ulike saker, herunder konkurranserett, arbeidsrett, fast eiendomsrettsforhold m.v.

Aktuelt

ULOVLIGE AVHØRSMETODER HOS NORSK POLITI – Gutten fra Brennpunktdokumentaren har endelig fått erstatning og oppreisning
Tidligere i år skrev vi om den 15-år gamle gutten som ble utsatt for ulovlige avhørsmetoder hos norsk politi, se
Les Mer
ADVOKATFIRMAET LEGAL SØKER EN DYKTIG OG EFFEKTIV ADVOKATSEKRETÆR
Vi søker nå en effektiv og kompetent advokatsekretær/kontormedarbeider/advokatassistent til å håndtere sentralbord/resepsjon, sekretærfunksjoner, fakturabehandling og arkivering samt andre typiske støttefunksjoner
Les Mer
STYRKET VERN FOR VARSLERE OG ENDRINGER I ARBEIDSTIDSREGLENE
Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.  Vi har
Les Mer
NYTT UTFORDRENDE UTVALGSOPPDRAG FOR LEGAL-ADVOKAT
Legal-advokat Inger Marie Sunde var medlem av det regjeringsoppnevnte Straffeprosessutvalget, som i november i fjor fremla forslag til ny lov.
Les Mer
VI ØNSKER Å UTVIDE LAGET!
Advokatfirmaet Legal ANS ønsker å utvide laget og har plass til 2-3 advokater. Fortrinnsvis ønsker vi å utvide med etablerte advokater.
Les Mer
AVSTÅELSE AV FAST EIENDOM – INNGREP FRA STATENS VEGVESEN, KOMMUNEN – AVTALE OM TILTREDELSE, FORHANDLING OM ERSTATNING, AVTALESKJØNN MV
Har du mottatt forhåndsvarsel eller er involvert i sak med Statens vegvesen eller kommunen angående tiltak (vegutbygging, gangsti, kommunale anlegg
Les Mer