Harald Søndenå Jacobsen

Telefonnummer:
+47 92 21 24 22
Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Harald er født i 1977 og fullførte sin juridiske embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2006. Siden mars 2019 har han drevet advokatvirksomhet i kontorfellesskap med Legal. Før han begynte som advokat, arbeidet han blant annet som fylkesnemndsleder (2016-2019), dommerfullmektig i tingretten (2014-2016) og førstekonsulent/rådgiver hos Sivilombudsmannen (2008-2014). 

Harald sine spesialområder er strafferett, barnerett (barnevernssaker- og foreldretvister), utlendingsrett og helserett. Han har bred prosedyreerfaring for tingrett, lagmannsrett, barneverns- og helsenemnda (tidligere fylkesnemnda) og kontrollkommisjonen. Han er også eksamenssensor for juridiske studenter ved Universitetet i Stavanger. 

Se hva tidligere klienter skriver om Harald på Advokatguiden: 

www.advokatguiden.no/advokat/17219-harald-sondena-jacobsen

Vis CV

CV

2019 – d.d. : Advokat i kontorfellesskap med Legal.

2019 – d.d. : Sensor for juridiske studenter ved Universitetet i Stavanger.

2016 – 2019: Fylkesnemndsleder, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (nå barneverns- og helsenemnda).  

2014 – 2016: Dommerfullmektig, Fredrikstad tingrett.

2008 – 2014: Førstekonsulent/rådgiver, Sivilombudsmannen.

2007 – 2008: Førstekonsulent, Kredittilsynet (nå Finanstilsynet).

2007: Fagkonsulent, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

2005 – 2006: Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

2004: Sommerjobb som fengselsbetjent, Stavanger fengsel.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Besøksadresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Postadresse:
Postboks 12, 4001 Stavanger
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 922 12 422. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!