ULOVLIGE AVHØRSMETODER HOS NORSK POLITI – Gutten fra Brennpunktdokumentaren har endelig fått erstatning og oppreisning
201709.06
0

ULOVLIGE AVHØRSMETODER HOS NORSK POLITI – Gutten fra Brennpunktdokumentaren har endelig fått erstatning og oppreisning

Tidligere i år skrev vi om den 15-år gamle gutten som ble utsatt for ulovlige avhørsmetoder hos norsk politi, se link: http://www.legal.no/?p=6146 Saken ble også tematisert i Brennpunkt på NRK den 14.03.17, der dokumentaren har fått navnet «Avhøyret», se innslaget her: https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt Advokat Inger Marie Sunde i Advokatfirmaet Legal er forsvareren til gutten som ble…

ADVOKATFIRMAET LEGAL SØKER EN DYKTIG OG EFFEKTIV ADVOKATSEKRETÆR
201708.31
0

ADVOKATFIRMAET LEGAL SØKER EN DYKTIG OG EFFEKTIV ADVOKATSEKRETÆR

Vi søker nå en effektiv og kompetent advokatsekretær/kontormedarbeider/advokatassistent til å håndtere sentralbord/resepsjon, sekretærfunksjoner, fakturabehandling og arkivering samt andre typiske støttefunksjoner i et advokatfirma. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode datakunnskaper er et krav. Relevant utdannelse og arbeidserfaring vil kunne telle positivt. Jusstudenter kan også bli vurdert. Videre ønsker vi at du er: Punktlig Selvstendig Strukturert…

STYRKET VERN FOR VARSLERE OG ENDRINGER I ARBEIDSTIDSREGLENE
201708.16
0

STYRKET VERN FOR VARSLERE OG ENDRINGER I ARBEIDSTIDSREGLENE

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.  Vi har med dette fått et styrket vern av varslere og endringer i arbeidstidsreglene. Endringer i varslingsreglene Følgende konkrete endringer vil styrke vernet av varslerne: Virksomheter med fem ansatte eller flere pålegges å utarbeide varslingsrutiner  Forskning viser…

NYTT  UTFORDRENDE UTVALGSOPPDRAG FOR LEGAL-ADVOKAT
201708.14
0

NYTT UTFORDRENDE UTVALGSOPPDRAG FOR LEGAL-ADVOKAT

Legal-advokat Inger Marie Sunde var medlem av det regjeringsoppnevnte Straffeprosessutvalget, som i november i fjor fremla forslag til ny lov. Hun går nå til nye, spennende oppgaver og ble i Statsråd 11. august 2017 oppnevnt som advokatrepresentant i et bredt sammensatt utvalg som skal utrede domstolenes organisering. Se lenke: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offentlig-utvalg-skal-utrede-domstolenes-organisering–en-ny-domstolkommisjon/id2565733/  

VI ØNSKER Å UTVIDE LAGET!
201704.06
0

VI ØNSKER Å UTVIDE LAGET!

Advokatfirmaet Legal ANS ønsker å utvide laget og har plass til 2-3 advokater. Fortrinnsvis ønsker vi å utvide med etablerte advokater. *** Advokatfirmaet Legal ANS har i mer enn 40 år vært et markert og kjent advokatkontor i Rogaland. Vi er et mellomstort firma og har kontorer i Stavanger sentrum. Vi bistår både bedrifter og privatpersoner…

AVSTÅELSE AV FAST EIENDOM – INNGREP FRA STATENS VEGVESEN, KOMMUNEN – AVTALE OM TILTREDELSE, FORHANDLING OM ERSTATNING, AVTALESKJØNN MV
201703.31
0

AVSTÅELSE AV FAST EIENDOM – INNGREP FRA STATENS VEGVESEN, KOMMUNEN – AVTALE OM TILTREDELSE, FORHANDLING OM ERSTATNING, AVTALESKJØNN MV

Har du mottatt forhåndsvarsel eller er involvert i sak med Statens vegvesen eller kommunen angående tiltak (vegutbygging, gangsti, kommunale anlegg osv) ? Da skal du vite at du i utgangspunktet er berettiget til juridisk bistand som dekkes av tiltakshaver. Tiltakshaver kan være Statens Vegvesen eller eventuelt kommunen der du bor og/eller i det området du…

DET KAN BLI DYRT MED DÅRLIGE KONTRAKTER, ELLER Å VÆRE UTEN KONTRAKT.
201703.31
0

DET KAN BLI DYRT MED DÅRLIGE KONTRAKTER, ELLER Å VÆRE UTEN KONTRAKT.

Advokatråd er ikke så dyrt når du spør før det er oppstått konflikt. Det kan imidlertid bli kostbart å vente med å spørre til etter konflikten har oppstått. Kontrakter er en sentral del av hverdagen vår. Her en noen eksempler på når det kan være ekstra viktig med en gjennomtenkt kontrakt: Skal du kjøpe noe…

«URBANT JORDSKIFTE» – GRENSETVISTER I BY, TETTSTEDER, HYTTEOMRÅDER MV.
201703.17
0

«URBANT JORDSKIFTE» – GRENSETVISTER I BY, TETTSTEDER, HYTTEOMRÅDER MV.

Visste du at jordskifte også kan benyttes i forbindelse med ulike problemfelt i byer, tettsteder og hytteområder? Det er vel ikke helt uvanlig at en forbinder jordskifte med ulike tvister rundt landbruksområder, og ofte relatert til mindre sentrale strøk. Bruk av jordskifteprosesser åpner for mange muligheter for avklaringer og interessante løsninger i den forbindelse, og…

VIKTIG ENDRING I RETTSPRAKSIS ETTER AVHENDINGSLOVEN § 3-9?
201703.16
0

VIKTIG ENDRING I RETTSPRAKSIS ETTER AVHENDINGSLOVEN § 3-9?

Som kjent foreligger det omfattende rettspraksis knyttet til hvordan avhendingsloven skal forstås og tolkes. Noen år tilbake fastslo Høyesterett hvordan avhendingslovens § 3-9, 2. punktum skulle tolkes, herunder spørsmålet om hvor grensen går for at eiendommen er i «vesentleg ringare stand», og dermed har en mangel. Høyesterett kom her frem til at for at vesentlighetskravet…

DET LØNNER SEG Å HA EN UREDD ADVOKAT – Ulovlige avhørsmetoder hos norsk politi
201703.15
0

DET LØNNER SEG Å HA EN UREDD ADVOKAT – Ulovlige avhørsmetoder hos norsk politi

På sensommeren 2014 kom en fortvilet 15-åring, sammen med moren og treneren sin, inn på advokat Inger Marie Sundes kontor. Han fortalte om et politiavhør der det var brukt metoder som ikke var lovlige.  Uten forsvarer og verge til stede, hadde han i 2 timer vært utsatt for press og manipulasjon, fordi politimannen på forhånd…

HVORDAN GJENNOMFØRE EN VELLYKKET NEDBEMANNINGSPROSESS?
201702.28
0

HVORDAN GJENNOMFØRE EN VELLYKKET NEDBEMANNINGSPROSESS?

Jeg har etter mange års arbeid med nedbemanningsprosesser dannet meg et klart inntrykk av hva som kjennetegner en vellykket prosess og hvilke feil og feller arbeidsgivere bør unngå. Dersom nedbemanningen ikke gjennomføres på en betryggende og kvalitetssikker måte har jeg sett at det ofte vil lede til negative ansatte, rettslige tvister, uro i organisasjonen og…